Om prosjektet

Tyveri av teiner er i dag et stort problem. Teinene må stå en lengre periode uten beskyttelse og det er lett for tyver å dra de opp og ta de med seg uten at eieren får vite det.
Dette prosjektet sikter på å lage en GSM/GPS enhet som kan integreres i teinens struktur med en form for sensor som registrerer om teinen er under vann eller ikke. Når teinen dras opp av vannet så skal enheten etter et tidsintervall sende en beskjed til eieren for så å rapportere egen posisjon. Det er viktig at enheten har en nøyaktig sensor og at den er energieffektiv når den er i sporingsmodus. Når den ikke er aktivert så bør enheten entre en dvalemodus, men den må være rask i å starte opp igjen når den blir dratt ut av vannet.

Det er også tenkelig at eieren kan, via bluetooth, kvittere på at han er den han er, slik at systemet ikke aktiveres når det er han som drar den opp.