Logg Uke 8-9

Denne uken ble det gjort en del hjemmearbeid. Ifht. selve enheten så er vi på grunn av bruk av andre seriel porter og digitale pinner nødt til å flytte GPS og GSM fra å være stablet oppå arduinoen i høyden til å ligge ved siden av koblet til et brødkort.

GPS og GSM har da felles 5v, jord og reset. Mens GPS er koblet:
GPS RX 0 - Mega TX1 18
GPS TX 1 - Mega RX1 19

RX1 og TX1 er for Seriel1 på Megaen slik at den nå står på HW Seriel.

GSM derimot er da tilkoblet slik:
GSM D2 - Mega D10
GSM D3 - Mega D3
GSM D7 - Mega D7

Grunnen til at GSM D2 er tilkoblet Mega D10 er at Mega D2 ikke har interrupt, slik unoen har, men det har derimot blant annet D10. Det er derfor vi nå også må benytte brødkort.

Dette er nå testet og all kommunikasjon internt i enheten fungerer som det skal.

Appen er gjort om til en nettside som kan vises i ett webview på mobilen. Den vil oppføre seg akkurat som en vanlig app men hostes heller på en webserver. Dette er gjort blant annet fordi det er langt mer fleksibelt mtp. hvilken enhet brukeren har. Hvis det lages en native android app så vil den kun fungere på android. websiden vil kunne brukes uavhengig av operativsystem. Det er heller ikke til å stikke under en stol at det er mer intuitivt å designe en nettside enn en app i android IDE.

Det er da blitt jobbet med en rekke forskjellige ting iforhold til serveren.
Det er et shell script som starter et python program samt kommuniserer med databasen.
Python programmet oppretter en socket og lytter på dette for inkommende data fra alarmen på port 9050. Python programmet printer så dette slik at shell scriptet ovenfor kan lagre koordinatene i databasen.
Ett utkast av nettsiden er produsert med navigasjon og en side med kart.
Kartet på kartsiden kjøres i javascript og mottar data fra et php script som igjen har spørt databasen etter koordinatene. Kartet plotter så disse koordinatene.

Nedenfor ser man utkastet på hjemmesidens meny. Hjemmesiden er det tenkt at skal inneholde status om alarmen. Deretter kommer utkastet til kartsiden med tilsvarende meny og hvor koordinatene som er plottet og nå printet på siden er hentet fra databasen. Det er også tenkt å ha en settings side hvor man for eksempel kan stille tiden før alarmen går.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *