Start vårsemester

Da er vårsemesteret igang og bachelorarbeidet starter for fullt. Forprosjektrapporten ble levert inn og godkjent før jul, og der ble bachelorprosjektets scope definert. vi vil i all hovedsak jobbe fra tirsdag til torsdag hver uke og må booke rom fra uke til uke.

Arbeidet fremover vil være bestilling av deler samt å starte med programmering av Arduinoen som skal brukes. Gruppen lagde følgende blokkskjema i forprosjektrapporten:

Blokkskjema
Blokkskjema

Her ser vi at vi skal bruke et GSM Arduino shield samt en GPS sender fra Duinopeak med tilhørende antenner. Batteriet må designes med hensyn til forventet levetid i dvale modus og operativ tilstand.

Mens «Water level» sensoren vil bli basert på en standard fuktighetssensor som består av to elektroder koblet til arduinoen, den ene er output 3V og den andre er da et analogt input hvor man kan lese av volten (inngangen rapporterer mellom 0-1 så man må gange resultatet med 3.3 for å kunne lese volten). På denne måten så har vi en rask og pålitelig måte å registrere om teinene er i vann eller ikke. Andre former for sensorer krever enten at de tørker eller at vannet renner ut før de rapporterer en endring, mens ved å bruke sensoren som beskrevet ovenfor så vil man kunne registrere umiddelbart om teinen er trukket opp ettersom kontakten da vil bli brutt.

Har også sett på  https://circuits.io/lab som en testlab ettersom vi kun har en Arduino fordelt på to personer. Hvis Glenn da har med enheten hjem så kan jeg fortsatt få arbeidet på egenhånd.

– Joacim

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *