Logg 18.01.18

På møtet idag så startet vi å programmere arduinoen. Fuktighetssensoren ble koblet til og programmert samt at det ble programmert inn en form for timer som vi kan bruke til å bestemme når alarmen skal utløses.

Sensoren stammer fra et tidligere prosjekt i faget EN-SOC. Denne ble koblet opp provisorisk på et brødkort for å testet at konseptet fungerer slik det var tenkt.

Logg Tirsdag 09.01.18

Etter møtet idag så ble delene vi trenger til prosjektet bestilt. Det ble som nevnt i forrige post bestilt Arduino GSM Shield 2 og en Duinopeak NEO-6M gps modul. Begge disse har mulighet for eksterne antenner, noe vi anser som nødvendig i prosjektet. GSM shield var det en del leveringstid på, men vi anser ikke dette som ett problem da vi har nok å gjøre i mellomtiden. Se link til nettsidene med modulene nedenfor.

Videre så har vi også gjort klar nødvendig programvare for programmering av Arduinoen samt funnet frem biblioteker for GSM modulen. Arduino har ferdige biblioteker for GSM som er inkludert i IDE-en og det gjør en del av det arbeidet enklere, se lenke til dokumentasjonen nedenfor.

Det finnes ingen standard GPS biblioteker, men vi har tatt en titt på et bibliotek som heter NeoGPS som det også er lenket til github nedenfor. Denne kan man søke opp og inkludere automatisk i Arduino IDE, og gjerne web editoren som jeg har brukt nå.

https://www.elfadistrelec.no/no/arduino-gsm-shield-a000106-arduino-a000106/p/30078155?queryFromSuggest=true

http://duinopeak.com/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=101&search=duinopeak%20neo-6m

https://www.arduino.cc/en/Reference/GSM

https://github.com/SlashDevin/NeoGPS

Start vårsemester

Da er vårsemesteret igang og bachelorarbeidet starter for fullt. Forprosjektrapporten ble levert inn og godkjent før jul, og der ble bachelorprosjektets scope definert. vi vil i all hovedsak jobbe fra tirsdag til torsdag hver uke og må booke rom fra uke til uke.

Arbeidet fremover vil være bestilling av deler samt å starte med programmering av Arduinoen som skal brukes. Gruppen lagde følgende blokkskjema i forprosjektrapporten:

Blokkskjema
Blokkskjema

Her ser vi at vi skal bruke et GSM Arduino shield samt en GPS sender fra Duinopeak med tilhørende antenner. Batteriet må designes med hensyn til forventet levetid i dvale modus og operativ tilstand.

Mens «Water level» sensoren vil bli basert på en standard fuktighetssensor som består av to elektroder koblet til arduinoen, den ene er output 3V og den andre er da et analogt input hvor man kan lese av volten (inngangen rapporterer mellom 0-1 så man må gange resultatet med 3.3 for å kunne lese volten). På denne måten så har vi en rask og pålitelig måte å registrere om teinene er i vann eller ikke. Andre former for sensorer krever enten at de tørker eller at vannet renner ut før de rapporterer en endring, mens ved å bruke sensoren som beskrevet ovenfor så vil man kunne registrere umiddelbart om teinen er trukket opp ettersom kontakten da vil bli brutt.

Har også sett på  https://circuits.io/lab som en testlab ettersom vi kun har en Arduino fordelt på to personer. Hvis Glenn da har med enheten hjem så kan jeg fortsatt få arbeidet på egenhånd.

– Joacim